ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ HΠΕΙΡΟΥ»

  • μέγεθος γραμματοσειράς

Οι ιερές φυσικές περιοχές αποτελούν αρχαία συστήματα διατήρησης υψηλής βιο-πολιτισμικής σημασίας. Ένα δίκτυο τέτοιων ιερών δασών βρίσκεται στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, στη βορειοδυτική Ελλάδα. Τα δάση αυτά αποτελούν προστατευτικά δάση επάνω από τα χωριά, είτε αφορούν σε λόχμες αιωνόβιων δέντρων γύρω από εκκλησίες ή ξωκλήσια. Ο σκοπός της μελέτης μας είναι να εξετάσουμε εάν αυτά τα ιερά δάση ακολουθούν ένα κοινό πρότυπο, το οποίο συνδέεται με τοπικά προσαρμοσμένες πρακτικές διαχείρισης και να ερευνήσουμε την αξία των ιερών δασών για τις τοπικές κοινωνίες και τη βιοποικιλότητα. Η διεπιστημονική φύση αυτής της έρευνας απαιτεί τη συμμετοχή βιολόγων, δασολόγων, γεωλόγων, γεωγράφων, ιστορικών, λαογράφων και εθνογράφων και που θα συνεργαστούν σε τέσσερις ομάδες για να ολοκληρώσουν μια σειρά έξι πακέτων εργασίας. Αυτά τα πακέτα εργασίας περιλαμβάνουν 1) τη μελέτη των ιερών δασών ως τοπικά προσαρμοσμένων συστημάτων προστασίας της φύσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων και μια αξιολόγηση της παρούσας πολιτισμικής αξίας τους, 2) τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων που θα συνδυάσει όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες και θα ενσωματώσει νέες ερμηνείες της ιστορίας τους χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της ιστορικής οικολογίας, 3-4) τη μελέτη της βιοποικιλότητάς τους που εστιάζει σε ομάδες οργανισμών που είναι γνωστό ότι συνδέονται με ώριμα δέντρα (λειχήνες, πουλιά, νυχτερίδες, μύκητες και ορισμένους τύπους εντόμων), 5) τη δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 6) τη σύνθεση των αποτελεσμάτων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  1. θα παρέχουν στοιχεία σχετικά με την αξία των ιερών δασών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
  2. θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ενός παρελθόντος συστήματος διαχείρισης σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές περιστάσεις
  3. θα παρέχουν ιδέες προς την αποτελεσματικότερη πολιτική διατήρησης και προστασίας σήμερα
  4. θα επιστήσουν την προσοχή στη διατήρησή τους προωθώντας την ευαισθητοποίηση του κοινού στην αξία τους ως φυσικών μνημείων
2235 Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Οκτώβριος 2015 06:45