Μοντέλα βιοκοινότητας

  • μέγεθος γραμματοσειράς

Δυναμικό μοντέλο βιοκοινότητας όπου η περιβαλλοντική αβεβαιότητα (Στοχαστικότητα) περιγράφεται από «μαύρο θόρυβο». Τα μοντελα βιοκοινότητας βοηθάνε στο να κατανοήσουμε τον μηχανισμό πίσω απο την απώλεια βιοποικιλότητας λόγω αποψίλωσης ενδιαιτημάτων.

1088 Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Οκτώβριος 2015 06:36