Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οικολογίας!

  • μέγεθος γραμματοσειράς

Το Εργαστήριο Οικολογίας με υπεύθυνο τον John M. Halley, καθηγητή οικολογίας, ανήκει στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα της οικολογίας και της σημασίας της βιοποικιλότητας, την οποία προσεγγίζουμε από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές αφετηρίες: Πολιτισμική Οικολογία, Θεωρητική Οικολογία, Αεροβιολογία, Εδαφική Οικολογία, Χωρικά Μοντέλα στην Βιογεωγραφία, και Μελέτη των Οικολογικών Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Το Εργαστηρίου Οικολογίας συμμετέχει σε διεθνή και διεπιστημονικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, στα πλαίσια του οποίου, οικολόγοι, ανθρωπολόγοι και δασολόγοι συνεργάζονται με ερευνητικό στόχο την κατανόηση της οικολογικής και πολιτισμικής ιστορίας και συγκρότησης των ιερών δασών της Βόρειας Ηπείρου. Στις υποδομές του Εργαστηρίου Οικολογίας ανήκει ο σταθμός πεδίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (PALASE) που στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάνω από 50 φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Το Εργαστήριο Οικολογίας συμμετέχει επίσης στην υποστήριξη τεσσάρων μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του τμήματος (Βιοστατιστική, Γενική Οικολογία, Εφαρμοσμένη Οικολογία και Οικολογία Πεδίου). Παράλληλα, το εργαστήριο αποτελεί το σημείο συνάντησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες.

131355 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2015 14:30