Ερευνητικές δημοσιεύσεις

 • μέγεθος γραμματοσειράς

Το Εργαστήριο Οικολογίας έχει πραγματοποιήσει μιά σειρά από ερευνητικές δημοσιεύσεις που αντανακλούν σε παγκόσμιο επίπεδο την ποιότητα της έρευνας που πραγματοποιείται.

 

2015

 • Costa Ch., Papatheodorou E.M., Monokrousos N., Stamou G.P. (2015). Spatial variability of soil organic C, inorganic N and extractable P in a Mediterranean grazed area. Land Degradation and Development 26: 103-109.
 • Damialis A., Vokou D., Gioulekas D., Halley J.M. (2015). Long-term trends in airborne fungal-spore concentrations: a comparison with pollen. Fungal Ecology 13: 150-156.
 • Paraskevopoulou S., Monokrousos N., Kappas I., Abatzopoulos T.J. (2015). Spatio-temporal variability of benthic macrofauna in a coastal lagoon assessed by ecological interaction networks. Community Ecology. Community Ecology 16: 10-22.
 • Stara K., Tsiakiris R., Wong, J.L.G. (2015). Valuing trees in a changing landscape: A case study from Northwestern Greece. Human Ecology 43: 153-167.
 • Van Houtan K.S., Halley J.M., Marks W. (2015). Terrestrial basking sea turtles are responding to spatio-temporal sea surface temperature patterns. Biology Letters 11: 20140744.
 • Damialis A., Mohammad A.B., Halley J.M., Gange A.C. Fungi in a changing world: growth rates may be elevated, but spore production will decrease in future climates. International Journal of Biometeorology. (in press)
 • Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Stamou G.P. Dimension and structural traits of siol macropores in cultivations differing in the duration of organic management. Environmental Engineering and Management Journal. (in press)
 • Stara K., Tsiakiris R., Wong JLG. The trees of the Sacred Natural Sites of Zagori, NW Greece. Landscape Research. (in press)
 • Tsigaridas K., Sawidis T., Monokrousos N., Sivropoulou A., Diamadopoulos E. Lichens as indicators of heavy metal pollution around a coal-fired power station in W. Macedonia, Greece. Environmental Engineering and Management Journal. (in press)
 • Zografou K., Adamidis G.C., Grill A., Kati V., Wilson R.J., Willemse L., Halley J.M. Who flies first? - Habitat-specific phenological shifts of butterflies and orthopterans in the light of climate change: a methodological case study from south-east Mediterranean. Ecological entomology (in press).
 • Velevski V., Nikolov S.C., Hallman B., Dobrev V., Sidiropoulos L., Saravia V., Tsiakiris R., Arkumarev, V., Galanaki A., Kominos Th., Stara K., Kret E., Crubac B., Lisicatec E., Kastritis Th., Vavylis D., Topi M., Hoxha B., Oppel S. Population decline and range contraction of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus in the Balkan Peninsula. Bird Conservation International (in press).

 

2014

 • Halley J.M., Sgardeli V., Triantis K.A. (2014) Extinction debt and the species–area relationship: a neutral perspective. Global Ecology and Biogeography, 23:113–123.
 • Mastrogianni A., Papatheodorou E.M., Monokrousos N., Menkissoglu-Spiroudi U., Stamou G.P. (2014). Reclamation of lignite mine areas with Triticum aestivum: the dynamics of soil functions and microbial communities. Applied Soil Ecology 80: 51-59.
 • Matthews, T. J., Steinbauer, M. J., Tzirkalli, E., Triantis, K. A., Whittaker, R. J. (2014). Thresholds and the species–area relationship: a synthetic analysis of habitat island datasets. Journal of Biogeography 41: 1018–1028.
 • Monokrousos N., Boutsis G., Diamantopoulos J. (2014). Development of soil chemical and biological properties in the initial stages of post-mining deposition sites. Environmental Monitoring and Assessment 186: 9065-9074.
 • Monokrousos N., Charalampidis G., Boutsis G., Sousanidou V., Papatheodorou E.M., Argyropoulou M.D. (2014). Plant induced differentiation of soil variables and nematode community structure in a Mediterranean serpentine ecosystem. Soil Research 52: 593-603
 • Sawidis T., Halley J.M., Llupo S., Bellos D., Veros D., Symeonidis L. (2014). Nickel and iron concentrations in plants from mining area Pogradec, Albania. Environmental Engineering and Management Journal 13: 861-871.
 • Vokou D., Dimitrakopoulos P.G., Jones N., Damialis A., Monokrousos N., Pantis J.D., Mazaris A.D. (2014). Ten years of co-management in Greek protected areas: an evaluation. Biodiversity and Conservation 23: 2833-2855.
 • Xystrakis F., Kallimanis A.S., Dimopoulos P., Halley J.M., Koutsias N. (2014). Precipitation dominates fire occurrence in Greece (1900–2010): its dual role in fuel build-up and dryness. Natural Hazards and Earth System Science 14: 21-32.
 • Zakkak S., Kakalis E., Radović A., Halley J.M., Kati V. (2014). The impact of forest encroachment after agricultural land abandonment on passerine bird communities: The case of Greece. Journal for Nature Conservation 22: 157-165.
 • Zografou K., Kati V, Grill A., Wilson R.J., Tzirkalli E., Pamperis L., Halley J.M. (2014). Signals of Climate Change in Butterfly Communities in a Mediterranean Protected Area. PLoS ONE 9: e87245.

 

2013

 • Gange A.C., Mohammad A.B., Damialis A., Gange E.G. (2013). Mushroom phenological changes: a role for resource availability? Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110: E333-E334.
 • Halley J.M., Iwasa Y., Vokou D. (2013). Extinction Debt and Windows of Conservation Opportunity in the Brazilian Amazon – Comment. Science 339: 271-c.
 • Halley JM, Sgardeli V, Monokrousos N. (2013). Species-area relationships and extinction forecasts. Annals of the New York Academy of Science 1286: 50-61.
 • Kapagianni P, Monokrousos N., Stamou G.P., Papatheodorou E.M. (2013). The response of properties of soil cropped with shell beans and treated with disinfectant and fertilizer during the plant growing season. Biology and Fertility of Soils 49: 225-233.
 • Kokokiris L., Stamoulis A., Monokrousos N., Doulgeraki S. (2013). Oocytes development, maturity classification, maturity size and spawning season of the red mullet. Journal of Applied Ichtyology (Mullus barbatus Linnaeus, 1758). Journal of Applied Ichtyology 30: 20-27
 • Lazarina M., Sgardeli V., Kallimanis A.S., Sgardelis S.P. (2013). An effort-based index of beta diversity. Methods in Ecology and Evolution 4: 217–225.
 • Markopoulos G, Noutsopoulos D, Mantziou S, Vatholomatos G, Monokousos N., Angelidis C, Tzavaras T (2013). Arsenic induces VL30 retrotransposition: the involvement of oxidative stress and heat-shock protein 70. Toxicological Sciences 134: 312-322.
 • Papatheodorou E.M., Kapagianni P., Georgila E.D., Monokrousos N., Stamou G.P. (2013). Predictability of soil succession patterns under different agricultural land use practices: Continual conventional cultivation versus transformation to organic cultivation of fallow periods. Pedobiologia 56: 233-239
 • Vlachodimos K., Papatheodorou E.M., Diamantopoulos J., Monokrousos N. (2013). Assessment of Robinia pseudoacacia cultivations as a restoration strategy for reclaimed mine spoil heaps. Environmental Monitoring and Assessment 185: 6921-6932.

 

2012

 • Gábor L.L., Lewinsohn T.M., et al. (2012). Megadiverse developing countries face huge risks from invasives. Trends in Ecology & Evolution 27: 2–3.
 • Halley J.M., Iwasa Y. (2012). Neutrality without incoherence: a response to Clark. Trends in Ecology & Evolution 27: 363.
 • Koutsias N., Arianoutsou M., Kallimanis A.S., Mallinis G., Halley J.M., Dimopoulos P. (2012). Where did the fires burn in Peloponnisos, Greece the summer of 2007? Evidence for a synergy of fuel and weather. Agricultural and Forest Meteorology 156:41–53.
 • Papatheodorou E.M., Kordatos H., Kouseras T., Monokrousos N., Menkissoglu-Spiroudi U., Diamantopoulos J., Stamou G.P., Argyropoulou M.D. (2012). Differential responses of structural and functional aspects of soil microbes and nematodes to biotic and abiotic stress. Applied Soil Ecology 61: 26-33.
 • Sfikas A., Βatsi C., Tselikou E., Monokrousos N., Vartholomatos G., Christoforidis C., Tzavaras Th., Kanavaros P., Gorgoulis V.G., Marcu K.B., Kolettas E. (2012). The canonical NF-kappaB pathway differentially protects normal and human tumor cells from ROS-induced DNA damage. Cellular Signaling 24: 2007-2023.
 • Veresoglou S.D., Halley J.M. (2012) A model that explains diversity patterns of arbuscular mycorrhizas. Ecological Modelling 231:146–152.
 • Vokou D., Vareli K.., Zarali E., Karamanoli K., Constantinidou H.I.A., Halley J.M., Monokrousos N., Sainis I. (2012). Exploring biodiversity in the bacterial community of the Mediterranean phyllosphere and its relationship with airborne bacteria. Microbial Ecology 64: 714-724.

 

2011

 • Damialis A., Fotiou C., Halley J.M., Vokou D. (2011). Effects of environmental factors on pollen production in anemophilous woody species. Trees-Structure and Function 25: 253–264.
 • Fotiou C., Damialis A., Krigas N., Halley J.M., Vokou D. (2011). Parietaria judaica flowering phenology, pollen production, viability and atmospheric circulation, and expansive ability in the urban environment: impacts of environmental factors. International Journal of Biometeorology 55: 35–50.
 • Halley J.M., Iwasa Y. (2011). Neutral theory as a predictor of avifaunal extinctions after habitat loss. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108: 2316–2321.
 • Halley J.M., Kugiumtzis D. (2011). Nonparametric testing of variability and trend in some climatic records. Climatic Change 109:549–568.
 • Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Stamou G.P. (2011). Under climatic change, soil microbial community and variables relating to N-cycle are modulated by changes in the upper limit temperature. Global Nest Journal 13: 385-394.
 • Stamou G.P., Argyropoulou M.D., Tsiafouli M.A., Monokrousos N., Sgardelis S.P., Papatheodorou E.M. (2011). The study of secondary successional patterns in soil using network analysis: the case of conversion from conventional to organic farming. Pedobiologia 54: 253-259.
 • Van Houtan K.S., Halley J.M. (2011). Long-Term climate forcing in loggerhead sea turtle nesting. PLoS ONE 6.

 

2010

 • Efthimiadou E., Papatheodorou E.M., Monokrousos N., Stamou G.P. (2010). Changes of soil chemical, microbiological and enzymatic variables in relation to management regime and the duration of organic farming in Phaseolous vulgaris. Journal of Biological Research-Thessaloniki 14: 151-159.
 • Kati V., Poirazidis K., Dufrene M., Halley J.M., Korakis G., Schindler S, Dimopoulos P. (2010). Towards the use of ecological heterogeneity to design reserve networks: a case study from Dadia National Park, Greece. Biodiversity and Conservation 19:1585–1597.
 • 2009
 • Halley J.M. (2009). Using models with long-term persistence to interpret the rapid increase of Earth’s temperature. Physica A-Statistical Mechanics and its Applications 388:2492–2502.
 • Van Houtan K.S., Halley J.M., van Aarde R., Pimm S.L. (2009). Achieving success with small, translocated mammal populations. Conservation Letters 2:254–262.
 • 2008
 • Kallimanis A.S., Halley J.M., Vokou D., Sgardelis S.P. (2008). The scale of analysis determines the spatial pattern of woody species diversity in the Mediterranean environment. Plant Ecology 196:143–151.
 • Kallimanis A.S., Mazaris A.D., Tzanopoulos J., Halley J.M., Pantis J.D., Sgardelis S.P. (2008). How does habitat diversity affect the species-area relationship? Global Ecology and Biogeography 17:532–538.

 

31435 Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Σεπτέμβριος 2015 06:38