Ερευνητική δραστηριότητα

  • μέγεθος γραμματοσειράς

Το εργαστήριο Οικολογίας υπάγεται στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητάς του, τοποθετείται το 2008. Σε αυτό το διάστημα, το εργαστήριο έχει καταφέρει να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό, με αποτέλεσμα τη διεθνή καθιέρωση και αναγνώρισή του στο χώρο της Οικολογίας.

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Οικολογίας είναι ο καθηγητής Τζων Χάλλεϋ. Η λοιπή ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από έναν Ερευνητή 407[NZO1] (Νίκος Μονοκρούσος), 2 Μεταδιδακτορικούς (Καλλιόπη Στάρα, Θάνος Δάμιαλης), 4 Διδακτορικούς και 4 Προπτυχιακούς φοιτητές [hyperlink-staff].

Η ερευνητική δραστηριότητα του ομάδας περιλαμβάνει τη μελέτη της Οικολογικής θεωρίας, τη δημιουργία υποθέσεων πάνω σε καίρια οικολογικά/περιβαλλοντικά ζητήματα, την παρατήρηση και συλλογή πληροφοριών στο πεδίο, την ανάλυση των δεδομένων στο εργαστήριο και τελικά τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης.

Επί του παρόντος η ομάδα μας συμμετέχει σε 6 Ευρωπαϊκά και Ελληνικά [hyperlink-Programms] χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και διαθέτει περισσότερες από xx δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Το εργαστήριο Οικολογίας συνεργάζεται με πολυάριθμα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού [hyperlink-Publications].

Τα επιστημονικά πεδία δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου διαφοροποιούνται αρκετά, ωστόσο όλα υπάγονται στην ευρύτερη έννοια του όρου Οικολογία. Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ενδιαφέρονται της ομάδας εντοπίζονται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Δυναμική πληθυσμών, οικολογική ανάλυση χρονοσειρών, δυναμική βιοποικιλότητας και εφαρμογή της στατιστικής fractal στην ερμηνεία της κλιματικής αλλαγής
  • Εθνο-οικολογία, Πολιτιστική Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Περιβαλλοντική Υγεία, Οικολογία Φυτών, Μυκολογία, Αεροβιολογία και Βιοστατιστική.
  • Γενετική Πληθυσμών και Γενετική Τοπίου
  • Ουδέτερη Θεωρία Βιοποικιλότητας
  • Κλιματική αλλαγή και επιρροή αυτής στα πρότυπα κατανομής ειδών πανίδας και χλωρίδας
  • Βιογεωγραφία
2901 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2015 14:55