Διαφάνειες

Διαφάνειες (5)

Οκτ 07

Τα μέλη του Εργαστηρίου Οικολογίας

Οκτ 07

Δυναμικό μοντέλο βιοκοινότητας όπου η περιβαλλοντική αβεβαιότητα (Στοχαστικότητα) περιγράφεται από «μαύρο θόρυβο». Τα μοντελα βιοκοινότητας βοηθάνε στο να κατανοήσουμε τον μηχανισμό πίσω απο την απώλεια βιοποικιλότητας λόγω αποψίλωσης ενδιαιτημάτων.

Μαϊ 10

Οι ιεροί φυσικοί τόποι, «αποτέλεσμα της συνεργασίας της φύσης και του ανθρώπου», είναι περιοχές μεγάλης βιολογικής και πολιτισμικής αξίας. Ένα εμφανές δίκτυο ιερών δασών εμπλουτίζει το τοπίο της Βόρειας Ηπείρου.

Μαϊ 10

Άτομο του είδους Gonepteryx Cleopatra. Οι πεταλούδες, όπως και άλλα έντομα, επηρεάζονται σημαντικά από την παγκόσμια θέρμανση, ως αποτέλεσμα της οποίας μεταναστεύουν σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη ή υψόμετρα.

Μαϊ 10

Campanula spatulata, Ενδημικό της βαλκανικής, κοινό στην Ελλάδα, Το συναντάμε σε μέσα υψόμετρα ορεινών όγκων της νότιας και κεντρικής χώρας